QuÈ fem

El propòsit de l’Associació de Veïns de la Font del Mont

Defensar els drets i interessos de tots els veïns i veïnes del barri i, en particular del seus associats i associades.


Els eixos d’actuació són:

  • Estimular la vida associativa i les relacions veïnals, tot organitzant activitats lúdiques i culturals (festes, conferències, cursets, activitats formatives, etc).

  • Fomentar la millora urbanística i la qualitat de vida del barri de la Font del Mont

  • Actuar com a interlocutor dels seus associats i associades davant de les administracions.

  • Gestionar i exercir les accions que s’estimin necessàries per a la defensa del interessos generals dels veïns i veïnes i, en particular, dels seus associats i associades.