A partir d’aquest any, tots els veïns de la Font del mont, podran consultar el que es va dir en l’última assemblea general ordinària.

 

Barcelona, a 30 de març de 2014

 

L’associació de veïns i propietaris de la Font del Mont, inscrita a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va reunir-se en assemblea general ordinària el dia 30 de març prèvia convocatòria dels seus membres.

 

Assistiren en nom propi o representació : Raúl Arbolí, Rosa Mari Bosch, Jose Mª Cuevas,Mercè Enfedaque, Jordi Garcia, Toni Garcia, Rosa Julian, Enriqueta Mill, Toni Monjo, Jaume Oller, Ferran Pujalte, Teresa Riba, Robert Rodergas, Josefina Rodriguez, Pedro Rodriguez, Cris Serrat i Maria Torralba.

 

S’inicia l’assemblea en segona convocatòria a les 10:30 hores, es procedeix a la lectura i aprovació per unanimitat de l’acta de la reunió anterior per part de Maria Torralba, com a secretaria de la Junta.

 

El president Jose Mª Cuevas informa als socis que l’anterior secretari, Xavier Bernis, ha presentat carta de dimissió per motius personals. Des de la Junta se li agraeixen els serveis prestats. S’ofereix als socis assistents la seva incorporació a la junta per suplir el seu lloc. No es presenten candidatures i es decideix per ara, seguir amb l’actual estructura i repartir la feina entre els actuals càrrecs.

 

La tresorera Josefina Rodriguez fa lectura de l’estat de comptes, s’entrega copia a tots els assistents del mateix. El saldo a 31/3/2014 és de 7.011,11 euros i el resultat de l’exercici és de 247,30 euros de pèrdua. Es comunica que ja s’han justificat les subvencions 2013 i s’ha presentat sol·licitud per 2014. Els comptes son aprovats per unanimitat.

 

Rosa Julian com a vocal fa un repàs de les activitats socials realitzades durant l’any 2013, i les activitats previstes per l’any 2014. Es proposa mantenir les activitats ordinàries com la Festa Major i la celebració del Nadal, i organitzar noves sortides en grup per refermar els lligams veïnals. Entre les propostes, visita al Monestir de Pedralbes, Coves de Salnitres, el Born i Canet Rock.

 

En Raúl Arbolí com a vocal informa del temes relacionats amb els serveis, equipaments, mobilitat i urbanisme. Es lliura als assistents un document explicatiu amb els temes més importants de les actuacions previstes i realitzades en aquests àmbits. Es presenten els PAU´s aprovats contra emergències per foc, ventades o nevades. Entre altres temes, s’expliquen algunes millores que s’han demanat al Districte com papereres noves per la plaça de la Font del Mont, unes pales noves per la neteja del barri i la promesa de fer-se càrrec d’un possible lloguer per un centre social pel barri.

 

En Toni Monjo com a vocal informa de temes de seguretat. La Junta elaborarà una base de dades de tots els veïns, associats o no, de caràcter no públic, per poder mantenir-los informats en casos de dificultats. Es farà també un grup de whatsapp dels veïns com a mitja de comunicació urgent , per casos que així ho requereixin. A les persones amb problemes de mobilitat , s’avisa personalment però per això cal tenir detectades aquestes persones. En aquest mateix sentit, es demana als veïns que actuïn de “radars socials” per poder detectar possibles dificultats, ja siguin físics, econòmics, socials o de violència, entre el veïnatge, i així poder actuar amb eficiència.

 

Es posa a disposició dels socis els càrrecs de la Junta.

 

 

PRECS I PREGUNTES :

 

L´Enriqueta Mill comenta la possibilitat d’enjardinar la Plaça de la Font del Mont. Des de la Junta es comenta que ho pot fer com a iniciativa privada, però aquesta zona és responsabilitat de Parcs I Jardins. També parla dels ailantos i les xumberes, que ella ja ha presentat instancia al Districte perquè ho treguin. Es queixa també dels cotxes mal aparcats, i demana si es pot fer alguna gestió com demana Zona Verda. Es desestima la petició, doncs els nostres carrers no compleixen les condicions per demanar-ho.

 

La Teresa Riba pregunta si es pot demanar la senyalització per aparcar al Torrent, tal com està al Carrer. Es comenta , que quan es demani l’arranjament i re-senyalització del Carrer, un cop acabades les obres del carrer de la Font del Mont, 15, doncs està tot malmès, es pot demanar de incloure també el Torrent.

 

La Teresa Riba també pregunta per la revista El Quirol, si es tornarà a fer . Des de la Junta i amb l’aportació d’en Jordi Garcia es comprometen a tornar a editar un Quirol de resum dels dos darrers anys que no s’ha editat i comiat del mateix per passar a un Quirol en format digital, més dinàmic, que també es pogués imprimir a la web de la Font del Mont. Es demana la col·laboració de tots tant per aquest Quirol , com pels propers. En aquest apartat, en Jordi Garcia aprofita per demanar una sacsejada a la Web de l´Associació.

 

Es parla de la necessitat imperiosa de netejar el terreny del Torrent num. 13, al costat de les Escales, doncs és molt perillós en cas de foc. Esta a mans de l´Ajuntament.

 

En Jordi Garcia demana si es pot sol·licitar a l´Ajuntament la senyalització al Peu Funicular amb ratlles de la zona d’encreuament entre el carrer del Bosc i la Carretera de Vallvidrera per millorar la mobilitat vial de la zona, provocada pel semàfor.

 

També demana que es plantegi a l’Ajuntament la compra del solar comentat anteriorment amb la posterior finalitat de construir un local social pel barri.

 

També demana que els protocols aprovats del PAU´s es pengin a la Web.

 

En Pedro Rodríguez, tornant al tema d’arranjament del carrer quan acabin les obres del número 15, recorda que tota obra té uns avals per garantir els desperfectes que es facin a l’entorn i que es tingui present si s’han d’executar quan arribi el dia.

 

En Raúl Arbolí explica que es voluntat de la Junta buscar l’equilibri del nostre barri , on hi viu poca gent però suporta molt tràfic de gent i vehicles a causa de la cada cop més visitada Carretera de les Aigües.

 

Sense altres temes a l’ordre del dia, es clou l´Assemblea a les 12:18 hores

  • w-tbird
  • w-googleplus

© La junta de la font del mont, 2016 - 2020

COMENTARIS A:

​avfontdelmont@telefonica.net